„Elektropreču iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/74
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Pielikumi

Paskaidrojums

Uzvarētāja nosaukums: A daļa - SIA Elektrika; B daļa - SIA "Latina"; C daļa - SIA "Latina"
Uzvarētāja cena: A daļa-13251.72 EUR bez PVN, B daļa-2011.45 EUR bez PVN, C daļa-3098.41 EUR bez PVN