„Elektropreču iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/63
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Vecais Makss", SIA "Latina"
Uzvarētāja apraksts: SIA "Vecais Makss" A daļā 13999.96 EUR bez PVN; SIA "Latina" B daļā - 2022.45 EUR bez PVN, C daļā - 3072.00 EUR bez PVN