„Elektrosuku iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/42
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: Deka-Lv
Uzvarētāja cena: 920.00 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 05.06.2014.