„Elektrosuku iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/34
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: "A" daļa - SIA "DeKa-LV", "B" daļa pārtraukta
Uzvarētāja cena: "A" daļa - 2694,80 EUR bez PVN