„Elektrosuku iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/61
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Elektrokarbon Baltija"
Uzvarētāja apraksts: A daļa - EUR 2140.60 B daļa - EUR 308.00