„Esošās ugunsdrošības signalizācijas sistēmas tehniskā projekta izstrāde objektā Kārklu iela 24, Daugavpils”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/104
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Alfa drošība groups"
Uzvarētāja cena: 440.00 EUR bez PVN