„Gāzes iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/12
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: 1. un 2. pozīcijām ir piedāvājumam no SIA “Gashema” , 3. un 4. pozīcijai no SIA “Elme Messer L”
Uzvarētāja cena: 1. un 2. pozīcijām - 1317.60 EUR bez PVN, 3. un 4. pozīcijai - 150.32 EUR bez PVN.