„Gāzes iekārtu apkalpošana Kārklu ielā 24, Daugavpilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/74
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Konna"
Uzvarētāja cena: EUR 430.00 bez PVN