„GPS sekošanas un degvielas kontroles ierīču iegāde, uzstādīšana un apkalpošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/84
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedavājums

Uzvarētāja nosaukums: "A" daļā - SIA ,,GSM Apsardze"
Uzvarētāja cena: "A" daļa - 205.00 EUR bez PVN