„Hidrauliskā spēles detektora piegāde, uzstādīšana un kalibrēšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/66
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukta