„Hologrāfisko uzlīmju izgatavošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/53
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA „Difraks Sol”
Uzvarētāja cena: 425.00 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 23.07.2014.