„Ielas apgaismojuma uzstādīšana objektā Kārklu iela 24, Daugavpils”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2020/61
Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA “MAG Energy D”
Uzvarētāja cena: piedāvājuma cena 5575,00 EUR bez PVN