„Inkasācijas pakalpojumu sniegšana un skaidrās naudas apstrāde pēc inkasācijas”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/23
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde uz jautājumu Nr.1

Uzvarētāja nosaukums: AS „G4S Cash Services Latvia”
Uzvarētāja cena: EUR 1710.00 (bez PVN) par vidējo inkasācijas summu mēnesī