„Kancelejas preču iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/55
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija
Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA Hermess
Uzvarētāja cena: 1593.71 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 05.08.2014.