„Kancelejas preču iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/73
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Hermess"
Uzvarētāja cena: 1729.30 EUR bez PVN