„Kancelejas preču iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/62
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija 

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Hermess”
Uzvarētāja cena: 1891.30 EUR bez PVN