„Kancelejas preču iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/70
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un

finanšu piedāvājums 

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Charlot"
Uzvarētāja cena: EUR 2252,20 bez PVN