„Kartridžu piegāde, uzpilde un biroja tehnikas apkalpošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/2
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "CRC"
Uzvarētāja cena: 1895.30 EUR bez PVN