„Kārtridžu piegāde, uzpildīšana un biroja tehnikas apkalpošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/04
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Print & Serviss”
Uzvarētāja cena: 1727.60 EUR bez PVN