„Kārtridžu piegāde, uzpildīšana un biroja tehnikas apkalpošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/13
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "PRINT&SERVISS"
Uzvarētāja cena: EUR 1722.17 bez PVN