„Kārtridžu piegāde, uzpildīšana un biroja tehnikas apkalpošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/7
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “PRINT&SERVISS”
Uzvarētāja cena: 2 403,09 eur bez PVN