„Kondicioniera iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/41
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: IK"VIAL_D"
Uzvarētāja cena: 420 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 23.05.2014.