„Kontaktu izgatavošana un restaurācija tramvaju vagoniem KTM un Tatra”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS2019/32
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "ZPŠ"
Uzvarētāja cena: 1503,44 EUR bez PVN