„Krāsošanas materiālu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/44
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija
Finanšu piedavājums

Uzvarētāja nosaukums: pārtraukta
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 25.06.2014.