„Kredīta piešķiršanas pakalpojums AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2023/2
Dokumentācija:

Dokumentācija

Atbildes uz jautājumiem:

Jautājumi_20.01.2023.

Uzvarētāja nosaukums: AS "Swedbank"
Uzvarētāja cena: EUR 422390.50