„Licencēto speciālistu pakalpojumi transportlīdzekļu novērtēšanā ”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/103
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "AZ Eksperts"
Uzvarētāja cena: EUR 550.00 bez PVN