„Lielformāta stendu izgatavošana ERAF projekta „Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija” Nr.3DP/3.2.1.5.0./10/IPIA/SM/001 vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/59
Iepirkuma stadija: 26.08.2014. plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: AS „Daugavpils satiksme”
Adrese: 18.novembra ielā, Daugavpilī, 2.stāvā, sēžu zālē
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA „Sa-ša print”
Uzvarētāja cena: EUR 296.75 bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 20.08.2014.