„Lietotu autobusu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/83
Dokumentācija:

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde Nr.1

Paziņojums par rezultātiem

Uzvarētāja nosaukums: SIA "ARDEN TREDE"
Uzvarētāja cena: EUR 73900.00 bez PVN