„Mazgājošā putekļu sūcēja iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/16
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija 

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Wurth"
Uzvarētāja cena: EUR 318.25 bez PVN