„Metināšanas materiālu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/28
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: A daļa - SIA "Baltexim LV", B daļa - SIA "Sanistal"
Uzvarētāja cena: A daļa - 3854.14 EUR bez PVN, B daļa - 854.90 EUR bez PVN