„Metināšanas materiālu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: SIADS/2024/3
Dokumentācija:

Dokumentācija

Finanšu piedāvājuma forma

Grozījumi dokumentācijā:

Uzmanību! Tika veikti grozījumi iepirkuma dokumentācijas pielikumā Nr.1 "Tehniskā specifikācija" un  pielikumā Nr.2 "Finanšu piedāvājums", kā arī pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 06.02.2024. plkst.10:00.

Dokumentācija ar grozījumiem 26.01.2024.

Pielikums Nr.2 "Finanšu piedāvājums" 26.01.2024.

Atbildes uz jautājumiem:

Atbildes uz jautājumiem Nr.1

Uzvarētāja nosaukums: SIA "SERPANTĪNS", reģ.Nr. 40003282138
Uzvarētāja cena: EUR 9130.13 bez PVN