„Montāžas aptveres sintētiskās troses un kontaktvada uzvilkšanai iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/70
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukta