„Multifunkcionālas iekārtas iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/86
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA „IB Serviss”
Uzvarētāja cena: 310.00 EUR bez PVN