„NOLIETOTU KOKA GULŠŅU IZVEŠANA”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/56
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "EKO sistem serviss"
Uzvarētāja cena: 17.500 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 30.07.2014.