„Par kartridžu piegādi, aizpildīšanu un birojtehnikas apkalpošanu”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/3
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Print & Serviss"
Uzvarētāja apraksts: līgumcena 1598.09 EUR bez PVN