„Par kontakttīkla kronšteinu enkuru materiālu iegādi”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/30
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: "A.B.C. enerģija"
Uzvarētāja cena: 13846,80 EUR bez PVN