„Par kontaktu iegādi un renovāciju tramvaju vagoniem KTM un TATRA”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/19
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "ZPŠ"
Uzvarētāja cena: 2713.97 EUR bez PVN