„Par nekustamā īpašuma apdrošināšanu”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/78
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: AAS „Baltikums”
Uzvarētāja cena: 237.00 EUR bez PVN