„Par nekustamā īpašuma apdrošināšanu”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/102
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: AAS „Balta”
Uzvarētāja cena: EUR 200.00 bez PVN