„Par nekustamā īpašuma apdrošināšanu”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/89
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: ADB „Gjensidige” Latvijas filiāle
Uzvarētāja cena: EUR 265,97