„Par servera, datortehnikas un programmnodrošinājuma apkalpošanu”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/05
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Print & Serviss"
Uzvarētāja apraksts: līgumcena 1110.72 EUR bez PVN