„Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par dīzeļdegvielas iegādi”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: Nr.ASDS/2017/52
Dokumentācija:

Nolikums

Grozījumi dokumentācijā:

Grozījumi Nr.1

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde Nr.1

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukta