„Pārnēsājamās elektrostacijas un pārnēsājamā kompresora iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/34
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija
Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Serviss Zemgaļi"
Uzvarētāja cena: 373.00 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 22.05.2014.