„Piekļuves sistēmas piegāde un montāža objektā 18. Novembra iela 183”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/85
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Info dispecher"
Uzvarētāja cena: EUR 768.46 bez PVN