„Printera iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/67
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: "UAB Konica Minolta Baltia" filiāle Latvijā
Uzvarētāja cena: 263.00 EUR bez PVN