„Profesionālās veļas mazgāšanas mašīnas iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/08
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Unitehnika Pro"
Uzvarētāja cena: 979.34 EUR bez PVN