„Projektēšanas pakalpojums autostāvvietu kases aparātu pieslēgšanai elektrotīklam”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2022/70
Dokumentācija:

Dokumentācija

1 Pielikums -tehniskie noteikumi Viestura 25

2 Pielikums _tehniskie noteikumi_Saules 10

3 Pielikums _tehniskie noteikumi_Lačplēša26

4 Pielikums _tehniskie noteikumi_Saules24

Pielikums Nr. 5 MP104_Tehniskie dati (angļu valodā)

Plāns_ Lāčplēša 26

Plāns_ Saules 24

Plāns_Saules 10

Plāns_Viestura25

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Tarvis-D"
Uzvarētāja cena: ar piedāvāto līgumcenu- EUR 3920.00 bez PVN 21%.