„Putekļu sūcēja iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2014/58
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA Stoller
Uzvarētāja cena: 460.00 EUR bez PVN
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 11.08.2014.