„Remonta-mehāniskās darbnīcas ēkas jumta seguma remonts, Kārklu ielā 24,Daugavpilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/76
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija 

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Defass-D"
Uzvarētāja cena: 4037.77 EUR bez PVN