„Revīzijas pakalpojumu sniegšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2015/58
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA „Doma audits”
Uzvarētāja cena: 4 800.00 EUR (bez PVN)